Een aantal mensen met wie ik de afgelopen tijd met veel plezier naar hun Gulden Spoor heb gezocht, stuurden mij hun bevindingen. Ieder van hen heeft zijn/haar eigen weg gekozen. Ze werden imker, begonnen een eigen bedrijf, maakten opleidingen af, schreven een uitgebreid levensverhaal voor hun (klein)kinderen of vonden nieuwe bezieling en rust in hun werk of leven.

L. ( man -63)
Ik voel me nu niet alleen heel goed maar ben ook in staat om situatie’s  in mijn leven die ik geen plek kon geven in alle rust te verwerken en  te relativeren. Ik ben me goed gaan voelen, o.a. door de rustige en doortastende manier waarop Cocky de vragen stelde die me naar mezelf lieten kijken. Ik heb mezelf weer teruggevonden!

M. (vrouw -60)
Het was een sprong in het diepe, een ontdekkingsreis in mezelf. Ik stond aan de rand van een vijver vol kroos. Door de gesprekken dook ik in de diepte en merkte- hoe dieper ik kwam hoe helderder het om me heen werd. Het voelde veilig- ik werd nooit in een bepaalde richting gestuurd. `Het heeft me de rust en duidelijkheid gebracht die ik elke dag opnieuw ervaar.

E. (vrouw -46)
Ik keek al wel naar mezelf maar het was vaak een grote brij. Het is duidelijker geworden wat mijn achtergrond voor een invloed heeft op mijn Zijn, nu. Er was rust en ruimte- het voelde als een warme deken. Door jouw manier van samenvatten kon ik beter kijken en weer gaan” stromen” en heb ik de moed gekregen om voor een eigen praktijk te kiezen.

F. (man -70)
Ik heb eens goed in de spiegel kunnen kijken; de gesprekken waren prettig door goede vraagstelling. Cocky wat heb je veel talenten en bagage om dit werk te doen!

B .(vrouw- 49)
Je hebt door je rust en ontspannenheid en op een heel natuurlijke manier, dat naar boven gekregen waar het bij mij om draait. Ik sluit de gesprekken af met een nieuw inzicht, een nieuwe kijk op dingen, vol  met nieuwe energie. Ik heb geleerd in mijn kracht te komen en put er zelfvertrouwen uit.

I. (vrouw- 28)
Cocky is iemand waarbij je je gelijk op je gemak voelt, goed luistert en rustig is.
Door de juiste vragen te stellen, haalt ze het beste in je naar boven.
Als ik bij Cocky vandaan kom, zit ik vol zelfvertrouwen!!

M. (vrouw- 90)
Ik kreeg een mooi overzicht over mijn leven en werd me bewust van mijn positie in mijn familie. Ook de (jongere) generatie van onze familie krijgt door dit  vastgelegde, geschreven levensverhaal inzicht in de achtergrond, het reilen en zeilen van onze familie.
Cocky is in staat om ontspannen, weloverwogen en professioneel  vragen te stellen en liet me daardoor in alle rust naar / op mijn leven  terugkijken.
 
H. (man- 64) Er zijn nogal wat momenten in het leven waarop we onszelf vragen stellen. Bijvoorbeeld wie we zijn, hoe we zo geworden zijn, wat de cruciale periodes en veranderingen waren in ons leven en veel meer. Cocky creëert op zeer kundige wijze ruimte om op die vragen te kunnen reflecteren. Haar betrokkenheid bij ons biografisch verhaal en de dimensies waarop zij verbindingen maakt, geven inzicht en maken wijsheid in ons wakker. Met persoonlijke groei als bestendig resultaat……
 
R-J. (jongen, 13)
Cocky helpt graag en neemt het serieus. Hoe erg je problemen ook zijn, Cocky lost het op. Ze heeft een groot hart van goud die ze gebruikt als iemand haar hulp hard nodig heeft. Als kind of als bejaarde kan je bij Cocky terecht.

S. (jongen, 11)
Cocky is een hele lieve vrouw en ze kan goed met mensen overweg. Ze maakt kunst. Ook zalven die echt helpen!

J. (vrouw, 59)
De afgelopen maanden heb ik een 6 tal gesprekken gehad met Cocky, Deze gesprekken hebben me geholpen meer zicht te krijgen op mijn levensloop:
vanwaar ik kwam, waar ik ben en hoe met vertrouwen mijn levensweg te vervolgen. Cocky heeft de gave èn de kennis om daar waar wij ons “zelf” soms verliezen- op subtiele manier de draad weer aan te reiken….