Tegenwoordig worden we zo oud dat velen van ons op latere leeftijd een  ander levenspad willen inslaan. Soms ook worden we daartoe al eerder gedwongen door gebeurtenissen als bijvoorbeeld ontslag of ziekte. Voor lang niet iedereen is het op zo`n kantelpunt in zijn leven duidelijk welke nieuwe weg hij wil bewandelen. Als jij op zo’n kruispunt in je leven staat, weet dan dat de besluitvorming over hoe nu verder makkelijker is als je je  levensverhaal in kaart brengt....

Want  door het werken met en het vertellen over je levensverhaal ga je het spoor terug en ontdek je welke hoofd- en zijwegen je in je leven bent opgegaan en de verbindingen daartussen. Ook de mensen die betekenis hebben gegeven aan je leven komen weer in beeld. Je krijgt op die manier zicht op de rode draad in je bestaan. Vaak leidt dit spoorzoeken enerzijds tot afstand nemen en reflectie, anderzijds tot het inzoomen op markante levensmomenten en  levens- en zingevingsvragen. Dat is louterend.

Maar…… het is niet altijd makkelijk in je eentje het spoor terug te gaan en alles wat je hebt meegemaakt op de juiste waarde te schatten. In mijn hoedanigheid van biografisch coach kan ik je daarbij helpen. Als  dat idee je aanspreekt, kom dan voor een (kosteloos) oriënterend gesprek naar mijn atelier de Eik in Leersum.