Inspiratie

Dat nieuwe perspectief creëer je met name door te zoeken naar de bron van jouw levenskracht, waaruit je insp
iratie put. Die creatieve bron kan weer gaan stromen als alle stenen die haar blokkeren, worden weggehaald. Dat lukt het beste door herijking van alle (schijnbaar) waardevolle zaken in je leven. Dan blijkt dat sommige doelen, waarnaar je streefde, waardeloos en zinloos zijn. Terwijl andere doelstellingen, die je een beetje hebt verwaarloosd of zelfs niet eens hebt onderkend, plots erg de moeite waard blijken.

Met deze herijking en het opmaken van je levensbalans, ontdek je zonder enige twijfel je Gulden Spoor: de bron van jouw innerlijke kracht. Deze geeft je behalve zelfkennis en zelfvertrouwen, vooral ook de inspiratie en het creatief vermogen om met herwonnen levenskracht nieuwe wegen in te slaan.

Wij mensen van deze tijd mogen ons gelukkig prijzen! Weliswaar bestaat onze levensloop nog steeds uit opgaan, blinken en verzinken, met elk zijn specifieke wetmatigheden, maar deze levensfases strekken zich uit over langere periodes dan voorheen. Daardoor hebben mensen heden ten dage meer tijd om nieuwe standpunten in te nemen en wegen in te slaan. En niet te blijven rondcirkelen in oude patronen die geen inspiratie meer opleveren.