In vertrouwen op weg

Om onze gesprekken goed en vruchtbaar te laten verlopen probeer ik een veilige, vertrouwde omgeving  voor mijn gesprekspartners te scheppen. Want deze biografische  gesprekken brengen mensen  soms  terug bij ingrijpende gebeurtenissen in hun leven.

Ook zijn er mensen die niet zo goed uit hun woorden komen. De communicatie met hen ondersteun ik zonodig - en als zij dat willen - met werkvormen als autobiografisch schrijven, beeldmateriaal, tekenen, koken, fotograferen en muziek. Of met meer praktische technieken als het werken met wol/vilt/kruiden/planten of samen koken. Maar ook een wandeling in de natuur zet ik in als communicatiemiddel. Al dat  soort activiteiten helpen bovendien niet alleen bij de communicatie maar hebben ook het verrassende effect dat je je leven weer vanuit een nieuwe invalshoek ziet.

In ons eerste gesprek kan ik nog niet inschatten hoeveel uren we nodig hebben om jouw biografie in kaart te brengen. Want dat hangt zowel af van jouw specifieke levensloop als van jouw specifieke wensen. Als je alleen een chronologisch verslag van je leven wilt maken, neemt dat vanzelfsprekend minder tijd  dan het verkrijgen van inzicht  in je levenspatronen en levensthema’s en het ontdekken van je verborgen talenten, die je helpen een  nieuw perspectief te creëren..