Zelfinzicht

Het doel  van onze gezamenlijk speurtocht- een reis in het verleden- is ook dat je je beter bewust bent van je talenten, je gaven  en je kracht. Maar eveneens van mogelijke struikelblokken, de invloed van de tijdgeest en de maatschappelijke druk die door je omgeving op je wordt uitgeoefend. Met andere woorden het doel van onze gezamenlijke inspanningen is jouw zelfinzicht te vergroten, zodat je onbelast de balans van je leven kunt opmaken en je nieuwe levensdoelen kunt bepalen.

Die nieuwe levensdoelen moeten je het gevoel geven (weer) zinvol bezig te zijn, (weer) een perspectief te hebben. Juist dat gevoel wordt vaak verstoord door eerdergenoemde gebeurtenissen als ontslag, burn-out, met pensioen gaan of verlies van
een dierbare. Want door die gebeurtenissen ben je in je eigen ogen niet meer van waarde en betekenis voor de mensen in je omgeving en voel je je niet meer als vanzelfsprekend  met hen verbonden.

Om weer het gevoel te krijgen zinvol bezig te zijn is het nodig een nieuw perspectief te creëren.
Want

 Als ik blijf kijken                
Zoals ik altijd heb gekeken  
Blijf ik denken 
zoals ik altijd heb gedacht
 Als ik blijf doen
zoals ik altijd heb gedaan
Blijft mij overkomen
wat mij altijd overkwam…